HOME
ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
    Ekskluzivno zastupstvo, generalni uvoznik i distributer za Hrvatsku, Sloveniju, Kosovo, BiH (djel.) i Crnu Goru (djel.)  
 

Acrylan®

dezinficijens brzog djelovanja za osjetljive površine medicinskih proizvoda i drugih površina; otopina i dezinfekcijske maramice ready for use/ gotovi za uporabu
BEZ ALDEHIDA, BEZ ALKOHOLA
ACRYLAN ACRYLAN
Upotrebljavajte biocide sa sigurnošću. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu za uporabu na naljepnici  i
informaciju o proizvodu. Naši su proizvodi proizvedeni u skladu sa certificiranim  sustavom osiguranja
kvalitete DIN ISO 9001.2008, DIN 13485 i  GMP firme ANTISEPTICA GmbH,  provjereni putem neovisne
institucije VAH prema kriterijima  EN standarda, sukladno Direktivi za medicinske proizvode MDD 93/42
EC CE 0124,  te svim ostalim aktualnim zakonima, direktivama i normama EU
 
 

►informacija o proizvodu            ►sigurnosno-tehnički list

INDIKACIJE: dezinficijens za  b r z u   dezinfekciju osjetljivih površina od akrilnog stakla i plastičnih
materijala, medicinskih proizvoda te ostale opreme i pribora u medicinskoj praksi
SASTAV:  100 g otopine sadržava: 0,120 g poliheksanida, 0,525 g didecil-dimetil- amonijeva  klorida

OSNOVNE ZNAČAJKE i DJELOTVORNOST:

 • idealan za dezinfekciju osjetljivih materijala u prostorima visokog rizika, npr. OP salama
  i intenzivnoj njezi, laboratorijim, stomatologiji, ginekologiji i dr. - naročito prikladan za površine
  UZV aparata  
 • posjeduje odličnu podnošljivost za materijale;
 • bez aldehida i alkohola
 • širok antimikrobni spektar: baktericid (M.tuberculosis), fungicid (C.albicans), limitirani virucid
  (HBV, HCV, HIV, rota, vakcinija), kratko kontaktno vrijeme:1- 5 min
 • testiran prema EU standardima; upotrebljava se prebrisavanjem ili prskanjem
 • ugodan za primjenu; 

OPREMA: plastična boca 10x1L, 5L, 120 vlažnih maramica u plastičnoj kutiji s poklopcem
REGISTRACIJA: Broj i datum Rješenja Min.zdravstva Klasa: UP/I-543-04/10-05/367 od 4. 10.2010.
PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA chem. pharm. Produkte GmbH , D-50259 Pulheim.  antiseptica.com