HOME
ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
    Ekskluzivno zastupstvo, generalni uvoznik i distributer za Hrvatsku, Sloveniju, Kosovo, BiH (djel.) i Crnu Goru (djel.)  
 

Big Spray® New

alkoholni dezinficijens brzog djelovanja za medicinske proizvode i druge površine /  gotov za uporabu /  ready for use  kontaktno vrijeme za bakterije:  1 min  
BEZ ALDEHIDA! kontaktno vrijeme za bakterije:  1 min  
BIG SPRAY BIG SPRAY
Upotrebljavajte biocide sa sigurnošću. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu za uporabu na naljepnici  i
informaciju o proizvodu. Naši su proizvodi proizvedeni u skladu sa certificiranim  sustavom osiguranja
kvalitete DIN ISO 9001.2008, DIN 13485 i  GMP firme ANTISEPTICA GmbH,  provjereni putem neovisne
institucije VAH prema kriterijima  EN standarda, sukladno Direktivi za medicinske proizvode MDD 93/42
EC CE 0124,  te svim ostalim aktualnim zakonima, direktivama i normama EU
 
 

►informacija o proizvodu            ►sigurnosno-tehnički list

INDIKACIJE: B r z a  dezinfekcija površina, opreme i pribora u medicinskoj praksi, fiksnog i mobilnog
inventara, uređaja i predmeta, obuće, odjeće, jastuka, uložaka za krevete i sl.
SASTAV:  100 g otopine sadržava: 25.92 g etanola, 35.00 g izopropanola, 0.054 g poliheksanida

OSNOVNE ZNAČAJKE i DJELOTVORNOST:

  • idealan za  H I T N U  I  INTERVENTNU DEZINFEKCIJU u prostorima visokog rizika, npr.
    OP salama i intenzivnoj njezi, laboratorijima, hemodijalizi, transfuziji, sobama za izolaciju,
    te ambulantama, stomatologiji i dr.
  • sinergističko djelovanje dva alkohola (izopropanol, etanol) i poliheksanida
  • širok antimikrobni spektar: baktericid (S. aureus, E. coli, E. hirae, P. aeruginosa),
    mikobaktericid (M. terrae,M.avium),  fungicid, virucid (HBV, HCV, HIV, noro, vakcinija)
  • testiran prema EU standardima;  upotrebljava se prskanjem ili prebrisavanjem

OPREMA: plastična ambalaža; 10x1L, 2x5L  
DODATNA OPREMA: automatski spray za bocu a 1 L.
REGISTRACIJA: Broj i datum Rješenja Minist zdravstva RH: UP/I-534-04/09-05/541 od 14.12.2009.
PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA chem. pharm. Produkte GmbH , D-50259 Pulheim.  antiseptica.com