HOME
ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
    Ekskluzivno zastupstvo, generalni uvoznik i distributer za Hrvatsku, Sloveniju, Kosovo, BiH (djel.) i Crnu Goru (djel.)  
 

Combi Instruments® N

inovinirani koncentrirani aldehidni  dezinficijens visokog stupnja za  instrumente, uključujućiendoskope, ostale termolabilne instrumente i pribor za anesteziju i
respiratornu terapiju,
s najnižom  koncentracijom  glutaraldehida  u kategoriji,  potpuni virucid*, sterilant
*sukladno kriteriju Robert Koch Institute Germany, Bundesgesundheitsblatt, 47,62-66, Gesundheits. 2004.
COMBI INSTRUMENTS COMBI INSTRUMENTS
Upotrebljavajte biocide sa sigurnošću. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu za uporabu na naljepnici  i
informaciju o proizvodu. Naši su proizvodi proizvedeni u skladu sa certificiranim  sustavom osiguranja
kvalitete DIN ISO 9001.2008, DIN 13485 i  GMP firme ANTISEPTICA GmbH,  provjereni putem neovisne
institucije VAH prema kriterijima  EN standarda, sukladno Direktivi za medicinske proizvode MDD 93/42
EC CE 0124,  te svim ostalim aktualnim zakonima, direktivama i normama EU
 

►informacija o proizvodu          ►sigurnosno-tehnički list            ►tablica za razrjeđivanje

INDIKACIJE:
►Dezinfekcija termolabilnih instrumenata i opreme, uključujući  sve endoskope
►Dekontaminacija i čišćenje instrumenata i pribora prije sterilizacije
SASTAV:  100 ml koncentrata sadržava: 8 g glutaraldehida, 5.75 g formacetala

OSNOVNE ZNAČAJKE i DJELOTVORNOST:

 • niska  koncentracija glutaraldehida (0,08-0,24 %), stoga znatno manje toksičan od glutaraldehida 2%
 • kratko kontaktno vrijeme: 5 min,15min, 30 min
 • širok antimikrobni spektar: baktericid, uklj. M tuberculosis (3% 5 min, 1.5 % 15 min,1%
  30 min – certifikat VAH), fungicid, uklj. C. albicans
 • „potpuni virucid“* prema RKI preporuci* i standardu DGHM, uklj. HBV, HCV, vaccinia,
  adeno
  : 1.5 % 15 min, polio 3 % 30 min;  test  EN 14476  
 • sporicid – sterilant: 7.5 % 4 h
 • VAH certifikati,  sadržani u aktualnoj  VAH  Listi 2010, te IHO Viruzidie Listi
 • izrazito dobra podnošljivost materijala od stakla, gume,metala, porcelana, superiorna u
  odnosu na aktivni kisik, potvrđena kod proizvođača endoskopa Karl Storz  GmbH &Co
 • sadrži najsuvremenije aditive za zaštitu od korozije
 • dezinficira, čisti i deodorira
 • testovi stabilnosti razrijeđene otopine 1%,1.5% i 3%: 10 dana
 • vrlo ekonomičan

OPREMA: 1L, 6 x 2L, 2 x 5L  
REGISTRACIJA: Br. i datum Rj. Agencije za lijekove i med. proizv.: UP/I°-530-09/09-05/270 od 17.7.09.
PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA Dr. H.-J. Molitor GmbH, D-50259 Pulheim.  antiseptica.com