HOME
ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
    Ekskluzivno zastupstvo, generalni uvoznik i distributer za Hrvatsku, Sloveniju, Kosovo, BiH (djel.) i Crnu Goru (djel.)  
 

Dermoguard®

antiseptički losion za higijensko pranje ruku i kože i eliminaciju multirezistentnih  bakterija (MRSA) / NOVI bigvanidni antiseptik,
gotov za uporabu/ ready for use
inaktivira MRSA
DERMOGUARD DERMOGUARD
Upotrebljavajte biocide sa sigurnošću. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu za uporabu na naljepnici  i
informaciju o proizvodu. Naši su proizvodi proizvedeni u skladu sa certificiranim  sustavom osiguranja
kvalitete DIN ISO 9001.2008, DIN 13485 i  GMP firme ANTISEPTICA GmbH,  provjereni putem neovisne
institucije VAH prema kriterijima  EN standarda, sukladno Direktivi za medicinske proizvode MDD 93/42
EC CE 0124,  te svim ostalim aktualnim zakonima, direktivama i normama EU
 
 


►informacija o proizvodu   
         ►sigurnosno-tehnički list

INDIKACIJE: antiseptički losion za higijensko pranje ruku i kože te kupanje bolesnika u svim
situacijama gdje je dezinfekcija ruku i tijela  higijenskim pranjem indicirana (ruke vidljivo onečišćene
i gdje se ne može primjeniti alkoholno utrljavanje u ruke), naročito u bolesnika 
k o l o n i z i r a n i h  s  MRSA
SASTAV:  0.2% oligomernih bigvanida (poliheksanida), specijalni detergenti, zaštitni faktor za njegu
kože                    

OSNOVNE ZNAČAJKE:

  • Prije svega za kupanje bolesnika, naročito prije operativnih zahvata I eradikaciju  MRSA
  • aktivna tvar:  p o l i h e k s a n i d  - nova generacija bigvanida-superiornnih svojstava u
    odnosu na klorheksidin, odlične kompatibilnosti s kožom i šireg spektra  djelotvornosti
    od klorheksidina
  • nižih  koncentracija od klorheksidina, podnošljivost za kožu veća  
  • testiran prema EU standardu EN i HRN EN 1499, te na amputatu kože kontaminirane s MRSA
  • dermatološki provjeren, ne nadražuje kožu, pH neutralan,  za medicinsku primjenu

OPREMA: 20 x 500ml, 10 x 1L, 2 x 5L, eurodispenzer i dozator za bocu od 500 ml
REGISTRACIJA: Broj  i datum Rješenja o  upisu  u Očevidnik  medicinskih  proizvoda   Agencije  za
lijekove  i medicinske proizvode: UP/I-530-09/08-05/264 od  19.09.2008.
PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA Dr. H.-J. Molitor GmbH, D-50259 Pulheim.  antiseptica.com