HOME
ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
    Ekskluzivno zastupstvo, generalni uvoznik i distributer za Hrvatsku, Sloveniju, Kosovo, BiH (djel.) i Crnu Goru (djel.)  
 

MEĐUNARODNA DISTRIBUCIJA

DISTRIBUTION MAP

Antiseptica d.o.o.
Magdalenićeva 1
10410 Velika Gorica
Generalni zastupnik smo za ANTISEPTICA proizvode u slijedećim državama:

Hrvatska

Slovenija

Kosovo

Bosna i Hercegovina (djelomično)

Crna Gora
Ekskluzivni distributer
MVE –ANTISEPTICI d.o.o
81000 Podgorica
Crna Gora

       
Antiseptica d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica, Tel +385 1 6214 790 Fax +385 1 6226 952 Email info@antiseptica.hr by: volantis.hr