HOME
ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
    Ekskluzivno zastupstvo, generalni uvoznik i distributer za Hrvatsku, Sloveniju, Kosovo, BiH (djel.) i Crnu Goru (djel.)  

Manorapid® rfu

polialkoholni antiseptik za ruke/ gotov za uporabu/ ready for use
MANORAPID RFU MANORAPID RFU MANORAPID RFU

Upotrebljavajte biocide sa sigurnošću. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu za uporabu na naljepnici
i informaciju o proizvodu. Naši su antiseptici za ruke i kožu  proizvedeni u skladu sa certificiranim 
sustavom osiguranja  kvalitete DIN ISO 9001:2008, DIN 13485 i GMP firme ANTISEPTICA GmbH,
provjereni putem neovisne institucije  VAH prema kriterijima  EN standarda i registrirani sukladno 
Zakonu o lijekovima  SR Njemačke (Rješenje BGA br. 2929.00.00 od 10.1.2004.)

 
 

►informacija o proizvodu            ►sigurnosno-tehnički list

INDIKACIJE: Higijenska i kirurška dezinfekcija ruku utrljavanjem
SASTAV:  100 ml otopine sadržava: 70 ml izopropanola, 0,1 ml butandiola

OSNOVNE ZNAČAJKE I DJELOTVORNOST:

 • dezinfekcija ruku utrljavanjem alkoholnih antiseptika:  
  HIGIJENSKO UTRLJAVANJE U RUKE: 3 ml, 30 s, sukladno standardu HRN EN 1500
  KIRURŠKA PRIPREMA RUKU: 2x5 ml,
  1,5 min sukladno standardu HRN EN 12791
 • inergističko djelovanje dva alkohola: izopropanol, butandiol
 • širok antimikrobni spektar: baktericid (M.tb, MRSA), fungicid, virucid (HBV, HCV, HIV,
  vakcinija, noro, rota, adeno,  virusi influence H5N1, H1N1
  )
 • dodatak specijalnih emolijensa za zaštitu kože ruku te iznimno dobra podnošljivost za kožu
  ruku, čak i kod dugotrajne uporabe
 • provjeren prema europskim normama CEN/TC 216 i hrvatskim standardima Higijensko
  utrljavanje u ruke (HRN EN 1500) i Kirurška dezinfekcija ruku (HRN EN 12791)
 • dermatološki testiran u HR i EU
 • ekonomičan, praktičan uz krevet bolesnikana Listi lijekova HZZO

OPREMA: 30x150 ml, 20x500 ml, 2x5 L 
REGISTRACIJA: Broj i datum Rješenja o upisu u Očevidnik med. proizvoda Agencije za lij. i med.
proizvode: UP/I-530-09/08-05/266 od 22.09.2008.
PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA chem. pharm. Produkte GmbH , D-50259 Pulheim.  antiseptica.com