HOME
ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
    Ekskluzivno zastupstvo, generalni uvoznik i distributer za Hrvatsku, Sloveniju, Kosovo, BiH (djel.) i Crnu Goru (djel.)  
 

Manorapid® Synergy

polialkoholni antiseptik za ruke, osobito u području visokog rizika od kontaminacije virusima / gotov za uporabu /  ready for use   
iznimno snažan i potpuni  VIRUCID*
MANORAPID SYNERGY MANORAPID SYNERGY MANORAPID SYNERGY

Upotrebljavajte biocide sa sigurnošću. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu za uporabu na naljepnici
i informaciju o proizvodu. Naši su antiseptici za ruke i kožu  proizvedeni u skladu sa certificiranim 
sustavom osiguranja  kvalitete DIN ISO 9001:2008, DIN 13485 i GMP firme ANTISEPTICA GmbH,
provjereni putem neovisne institucije  VAH prema kriterijima  EN standarda i registrirani sukladno 
Zakonu o lijekovima  SR Njemačke (Rješenje BGA br. 2929.00.00 od 10.1.2004.)

 
 


►informacija o proizvodu            ►sigurnosno-tehnički list

INDIKACIJE: Higijenska i kirurška dezinfekcija ruku utrljavanjem
SASTAV:  100 ml otopine sadržava: 57,60 g etanola, 10 g 1-propanola, butandiol, propilenglikol

OSNOVNE ZNAČAJKE i DJELOTVORNOST:

 • potpuno NOVA FORMULA I MEHANIZAM DJELOVANJA: USA I EU PATENT Nr 19612057: sinergistički efekt više (4) alkohola niskih koncentracija
 • dezinfekcija ruku utrljavanjem:  
  HIGIJENSKA DEZINFEKCIJA RUKU: 3 ml, 30 s, maksimalno 1 min
  KIRURŠKA PRIPREMA RUKU: 2x5 ml, 1,5 min sukladno standardu HRN EN 12791
 • baktericid (M.tb, MRSA), fungicid, snažan virucid* (adeno, polio, vakcinija, SV40 i dr)
 • veoma dobra podnošljivost za kožu ruku – zaštitni faktor za njegu kože; dermatološki testiran
 • provjeren prema EU standardima CEN TC 216 (HRN EN 1500 Higijensko utrljavanje i HRN
  EN 12791 Kirurška dezinfekcija ruku) kao i prema HRN EN 14476 na  virucidnu djelotvornost
 • na Listi preporučenih virucida RKI (Robert Koch Instituta)*, VAH/DGHM certifikat
 • ekonomičan
 • praktičan u ambulanti, kliničkoj praksi, uz krevet bolesnika

OPREMA: 30x150 ml, 20x500 ml, 2x5 L
REGISTRACIJA: Broj i datum Rješenja Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u
Očevidnik medicinskih proizvoda: Klasa UP/I-530-09708-05/267 od 19.rujna 2008
PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA chem. pharm. Produkte GmbH , D-50259 Pulheim.  antiseptica.com