HOME
ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
    Ekskluzivno zastupstvo, generalni uvoznik i distributer za Hrvatsku, Sloveniju, Kosovo, BiH (djel.) i Crnu Goru (djel.)  
 
 

NOVOSTI

 
     
 

Novosti  u razvrstavanju i označavanju biocida i medicinskih proizvoda, izradi  uputa za uporabu-naljepnica i Sigurnosno- tehničkih listova  (STL)

Na  ovoj web stranici u podnaslovu PROIZVODI u tijeku je usklađivanje tekstova INFORMACIJA O PROIZVODU (uputa za uporabu - naljepnica) s odgovarajućim podnaslovom  
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST (STL), tako da su uputa za uporabu i odgovarajući STL koji je uvršten u Registar STL Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping  (HZTA) sukladni.

Primjer za proizvod  Descocid N:

 

► novi sigurnosno-tehnički list (22.04.2015.)         

► trenutno važeći sigurnosno-tehnički list (18.10.2012.)

► nova uputa za uporabu/naljepnica (2015.)

► trenutno važeća uputa za uporabu/naljepnica (2012.)

Izmjene se postupno  odvijaju  sukladno:

1. Zakonu o kemikalijama (NN 18/2013)
2. Uredbi  (EZ) br. 1907/ 2006 (REACH)
3. Uredbi  (EU) br. 453/2010
4. Uredbi  (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
5. Uredbi (EU) br. 528/2012 u vezi stavljanja na tržište i uporabi biocidnih proizvoda
6. GHS  (globalnom harmoniziranom  sustavu)

 
 
Antiseptica d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica, Tel +385 1 6214 790 Fax +385 1 6226 952 Email info@antiseptica.hr by: volantis.hr