HOME
ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
    Ekskluzivno zastupstvo, generalni uvoznik i distributer za Hrvatsku, Sloveniju, Kosovo, BiH (djel.) i Crnu Goru (djel.)  
 

Oxygenon® S

dezificijens visokog stupnja djelotvornosti i najviše ekološke kategorije, s aktivnim kisikom, za površine i opremu u prostorima visokog rizika i druge
površine, virucid, sterilant granulat, prašak
AKTIVNI KISIK!
   
Upotrebljavajte biocide sa sigurnošću. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu za uporabu na naljepnici  i
informaciju o proizvodu. Naši su proizvodi proizvedeni u skladu sa certificiranim  sustavom osiguranja
kvalitete DIN ISO 9001.2008, DIN 13485 i  GMP firme ANTISEPTICA GmbH,  provjereni putem neovisne
institucije VAH prema kriterijima  EN standarda, sukladno Direktivi za medicinske proizvode MDD 93/42
EC CE 0124,  te svim ostalim aktualnim zakonima, direktivama i normama EU
 
 

►informacija o proizvodu           

INDIKACIJE: dezinfekcija površina, inventara iI opreme,  visokog stupnja  djelotvornosti u
prostorima visokog  rizika
SASTAV:  60% karoata , natrij-benzoat, limunska kiselina, tenzidi

OSNOVNE ZNAČAJKE I DJELOTVORNOST:

 • djelotvorni agens: aktivni kisik,  bez aldehida
 • potpuno  biorazgradiv
 • širok spektar djelotvornosti: baktericid (M.tb, E.hirae), fungicid, virucid (HCV, HBV, HIV,
  adeno, polio
  ), sporicid (C. difficile)
 • djelotvoran u niskim koncentracijama (1,5 %) i kratkom vremenu (15 min)
 • koncentrat (granulat, prašak) se može otapati vodom različite tvrdoće
 • dobra sposobnost čišćenja i odmašćivanja, ugodnog mirisa
 • za dezinfekciju  površina I predmeta  od keramike, stakla, plastike, gume, drva, nehrđajućih
  metala i sl. u jedinicama intenzivnog liječenja, OP salama, laboratorijima, ginekologiji,
  opstetriciji i neonatologiji, odjelima   za plućne bolesti, odjelima za transplataciju i opekline,
  izolacijama i sterilnim   jedinicama, fizikalnoj medicini i rehabilitaciji (kade I tuševi za
  kupanje); za spirometre, inkubatore i drugu osjetljivu opremu I sl.  

OPREMA: 10 x 1kg, žličica za doziranje (za 15g preparata), 50 x 40g, 1 do 100 kom  x 3kg
REGISTRACIJA: Broj  i datum Rješenja o upisu u Očevidnik  medicinskih  proizv. Agencije  za
lijekove  i med. proizvode:  UP/I-034-03/09-02/2187 od 4.03.2010.
PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA Dr. H.-J. Molitor GmbH, D-50259 Pulheim/Njemačka/EU.  antiseptica.com