HOME
ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
    Ekskluzivno zastupstvo, generalni uvoznik i distributer za Hrvatsku, Sloveniju, Kosovo, BiH (djel.) i Crnu Goru (djel.)  
 

SkinDes® neobojeni / SkinDes® obojeni

polialkoholni antiseptici za kožu / gotovi za uporabu / ready for use
  SKINDES SKINDES   SKINDES SKINDES  
SkinDes® neobojeni SkinDes® obojeni
Upotrebljavajte biocide sa sigurnošću. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu za uporabu na naljepnici  i
informaciju o proizvodu. Naši su proizvodi proizvedeni u skladu sa certificiranim  sustavom osiguranja
kvalitete DIN ISO 9001.2008, DIN 13485 i  GMP firme ANTISEPTICA GmbH,  provjereni putem neovisne
institucije VAH prema kriterijima  EN standarda, sukladno Direktivi za medicinske proizvode MDD 93/42
EC CE 0124,  te svim ostalim aktualnim zakonima, direktivama i normama EU
 
 


►informacija o proizvodu   
►sigurnosno-tehnički list SkinDes neobojeni      ►sigurnosno-tehnički list SkinDes obojeni

INDIKACIJE: d e z i n f e k c i j a   k o ž e   a l k o h o l n i m   a n t i s e p t i c i m a
SKINDES NEOBOJENI: dezinfekcija  intaktne  kože prije zahvata na koži;
SKINDES  OBOJENI: preoperativna priprema  operacijskog polja  s označavanjem dezinficiranog
područja  bojom
SASTAV:  70 %  izopropanola i 0,1 % butandiola

OSNOVNE ZNAČAJKE i DJELOTVORNOST:

  • sinergističko mikrobicidno djelovanje dva alkohola: izopropanol, butandiol
  • širok antimikrobni spektar: baktericid, fungicid, virucid
  • iznimno dobra podnošljivost za kožu, čak i kod dugotrajne uporabe
  • brzo djelovanje- kratko kontaktno vrijeme: 15s
  • dermatološki testiran, ekonomičan, praktičan

OPREMA: 200 ml-spray, boca 1L 
REGISTRACIJA: Njemačka/ EU: proizvod je registriran kao lijek, Rješenje BGA br. 2929.00.00 od
11.1.1983., njemačka VAH Lista 2010./ RKI (certifikat Robert Koch Instituta – područje djelotvornosti
A);  Hrvatska: Broj  i datum Rješenja o upisu  u Očevidnik  medicinskih  proizvoda   Agencije  za
lijekove  i med. proizvode: UP/I-530-09/08-05/265 od 19.09.2008.
PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA chem. pharm. Produkte GmbH , D-50259 Pulheim.  antiseptica.com