HOME
ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
    Ekskluzivno zastupstvo, generalni uvoznik i distributer za Hrvatsku, Sloveniju, Kosovo, BiH (djel.) i Crnu Goru (djel.)  
 

Triacid® N

za dezinfekciju i čišćenje instrumenata - koncentrirani nealdehidni dezinficijens visokog stupnja za instrumente  
TRIACID TRIACID
Upotrebljavajte biocide sa sigurnošću. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu za uporabu na naljepnici  i
informaciju o proizvodu. Naši su proizvodi proizvedeni u skladu sa certificiranim  sustavom osiguranja
kvalitete DIN ISO 9001.2008, DIN 13485 i  GMP firme ANTISEPTICA GmbH,  provjereni putem neovisne
institucije VAH prema kriterijima  EN standarda, sukladno Direktivi za medicinske proizvode MDD 93/42
EC CE 0124,  te svim ostalim aktualnim zakonima, direktivama i normama EU
 
 

►informacija o proizvodu                        ►sigurnosno-tehnički list            ►tablica za razrjeđivanje

INDIKACIJE: koncentrirani nealdehidni dezinficijens visokog stupnja za čišćenje i dezinfekciju
kirurških instrumenata i pribora, uključujući  termolabilne instrumente i pribor za anesteziju i
respiratornu terapiju
SASTAV:  100g otopine sadržava: 18,00 g N-dodecilpropan-1,3 diamina
(22,5 g kokospropilendiamin-borata)

OSNOVNE ZNAČAJKE TRIACIDA N I ALKILAMINA:

 • pojačana svojstva čišćenja i dezinfekcija u istom postupku
 • kraće kontaktno vrijeme
 • baktericid, uklj. M.tuberculosis, fungicid, “limitirani” virucid*, uklj. HBV, HCV, HIV, vaccinia,
  adeno, HSV
  i druge viruse: 3% 5 min, 1% 15 min, 0,5% 30 min – certifikat VAH
 • sporicid: 7,5% 15 min, 5% 60 min
 • dobra podnošljivost materijala potvrđena  od  proizvođača instrumenata  i endoskopa Karl
  Storz GmbH&Co/ Germany, superiorna u odnosu na aktivni kisik
 • manje toksičan od aldehida;  razrijeđena otopina stabilna 14 dana
 • ne fiksira proteine na stjenkama instrumenata, vrlo ekonomičan
 • proizveden sukladno sustavu osiguranja kvalitete DIN EN ISO 9001 i DIN EN13485 i
  Europskoj Direktivi za medicinske proizvode MDD 93/42/EC

OPREMA: 1 L, 6 x 2L, 2 x 5L, zatvarač za doziranje za bocu a 2L
REGISTRACIJA: Broj  i datum Rješenja o upisu u Očevidnik  medicinskih  proizvoda  Agencije  za
lijekove  i med. proizvode:  UP/I-530-09/08-05/474 od 19.11.2008.
PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA Dr. H.-J. Molitor GmbH, D-50259 Pulheim.  antiseptica.com